Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Computer Vision Engineer

Η εταιρία nvisionist αναζητά computer vision engineer, χωρίς περιορισμούς στο επίπεδο εμπειρίας. Προαπαιτούμενο το μεταπτυχιακό σε μηχανική μάθηση ή υπολογιστική όραση.

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Μεταπτυχιακό
Συνημμένα αρχεία