Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέση εργασίας από την Κατασκευαστική εταιρεία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε.

Η κατασκευαστική εταιρεία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. αναζητά πολιτικό μηχανικό με εμπειρία επίβλεψης εργοταξίου

Απαραίτητη γνώση AUTOCAD (χρήση ταχύμετρου και GPS)

Αποστολή βιογραφικών: gbakalaros@gmail.com

Πληροφορίες: 6936735569 (Μπακαλάρος Ιωάννης)

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο