Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέση εργασίας από την εταιρεία VACOM Vareltzis

Αναζητούμε έναν απόφοιτο Μηχανολόγο Μηχανικό,με εξειδίκευση στην βιομηχανική σχεδίαση, για εργασία.

Επισυνάπτεται η θέση.

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο