Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέση εργασίας από την εταιρεία TEKEM SA

Εταιρεία μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών στην Αθήνα (περιοχή Πατήσια) , αναζητά για μόνιμη συνεργασία Μηχανολόγο Μηχανικό & Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για εργασία σε εκπόνηση μελετών.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή συναφούς τίτλου σπουδών)
  2. Πολύ καλή γνώση Η/Υ
  3. Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD
  4. Καλή γνώση αγγλικών
  5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
  6. Γνώσεις ΒΙΜ θα συνεκτιμηθούν

Αποστολή βιογραφικού: mail@tekem.gr

Εργοδοτικός φορέας
Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο