Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέση εργασίας από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO)

Επισυνάπτεται η θέση

Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Μεταπτυχιακό