Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Θέσεις εργασίας από το ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

Κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού
στη Γενική Κλινική ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην Πάτρα

 Από την Ολύμπιον Θεραπευτήριο Γενική
Κλινική Πατρών, ζητούνται νοσηλευτές
ΠΕ & ΤΕ, κατά προτίμηση με εμπειρία.

 Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610464011, 2610464012
Αποστολή βιογραφικών στο
email:info@olympion-sa.gr.

Ανοιχτή θέση εργασίας
Ναι
Περιοχή εργασίας
Ελάχιστο επίπεδο σπουδών
Πτυχίο