Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Πάτρα

Θέση εργασίας από την Κατασκευαστική εταιρεία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε.

Η κατασκευαστική εταιρεία ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε. αναζητά πολιτικό μηχανικό με εμπειρία επίβλεψης εργοταξίου

Απαραίτητη γνώση AUTOCAD (χρήση ταχύμετρου και GPS)

Αποστολή βιογραφικών: gbakalaros@gmail.com

Πληροφορίες: 6936735569 (Μπακαλάρος Ιωάννης)

Full-stack software Engineer - Irida Labs

We are looking for a passionate Full-stack Software Engineer, with excellent programming skills, to design, and work on the development of the PerCV.ai platform. In this role, you should be able to work with an agile team of experienced programmers. The candidate should have excellent organizational, problem-solving skills and mainly willingness to learn new technologies.

DevOps Engineer - Irida Labs

We are looking for a passionate DevOps/MLOPs Engineer, with good understanding of the DevOps principles applied to code and/or data and Machine Learning (ML) models, to design, and work on streamlining processes related to code, data and ML models. The candidate should have excellent organizational, problem-solving skills and mainly willingness to learn new technologies.

Responsibilities:

Machine Learning Engineer - Irida Labs

We are looking for a passionate, research focused Machine Learning Engineer, with practical and/or theoretical knowledge in any of the following areas: computer vision, machine/deep learning, statistical and reinforcement learning. Skills on embedded programming will be acknowledged, to explore the most efficient and practical implementations of these algorithms in embedded platforms.

Θέση εργασίας από την εταιρεία VACOM Vareltzis

Αναζητούμε έναν απόφοιτο Μηχανολόγο Μηχανικό,με εξειδίκευση στην βιομηχανική σχεδίαση, για εργασία.

Επισυνάπτεται η θέση.

Θέση εργασίας για Πολιτικό Μηχανικό

Η ΜΕΔΕ Ε.Ε. είναι μια εταιρία μελετών με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στον τομέα των δημοσίων έργων και εξειδικεύεται στα αντικείμενα των υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών. Η θέση εργασίας αφορά νέο πολιτικό μηχανικό, με επιθυμητή εργασιακή εμπειρία έως 5 έτη. Αντικείμενο της θέσης είναι η συμμετοχή στην εκπόνηση υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών, η κατάρτιση σχεδίων, προμετρήσεων, και η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

Απαραίτητα προσόντα: Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, άριστη γνώση AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Θέσεις εργασίας από την εταιρεία K.LIAROMATIS S.A.

Eπισυναπτόμενες ανοικτές θέσεις εργασίας του Βιομηχανικού Σχεδιαστή Μεταλλικών Εφαρμογών & της Υπεύθυνης Προμηθειών.