Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Λογοθεραπείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Επιστήμες Αποκατάστασης- Rehabilitation Sciences'', ακαδ. έτους 2022-2023.

Σας επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τα δικαιολογητικά: 8) Βεβαίωση προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με τις επιστήμες υγείας  και  9) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας  της παρούσας Πρόσκλησης είναι έξτρα σε σχέση με το ΦΕΚ Κανονισμού και παρακαλούμε όπως καταχωρηθούν στα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.