Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Αγωγή Υγείας'', ακαδ. έτους 2022-2023 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τα δικαιολογητικά: 6) Λοιπούς τίτλους σπουδών και  8) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´) της παρούσας Πρόσκλησης είναι έξτρα σε σχέση με το ΦΕΚ Κανονισμού και παρακαλούμε όπως καταχωρηθούν στα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.