Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ''Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης" [Master of Science (MSc) in "Accounting in the Modern Management Environment"], ακαδ. έτους 2023-2024