Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Παράταση_Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ___Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο  ¨Διοίκηση Εκπαίδευσης¨, ακαδ. έτους 2022-2023