Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-Προσκλήση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Ιατρικής

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ''Δημόσια Υγεία- Public Health'', ακαδ. έτους 2022-2023 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τα δικαιολογητικά: 9) Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κλπ (εφόσον υπάρχουν)  και  10) Πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν) της παρούσας Πρόσκλησης είναι έξτρα σε σχέση με το ΦΕΚ Κανονισμού και παρακαλούμε όπως καταχωρηθούν στα συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ''Δημόσια Υγεία- Public Health'', ακαδ. έτους 2022-2023.

Σας επισημαίνουμε ότι όσον αφορά τα δικαιολογητικά: 9) Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κλπ (εφόσον υπάρχουν)  και  10) Πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν) της παρούσας Πρόσκλησης είναι έξτρα σε σχέση με το ΦΕΚ Κανονισμού και παρακαλούμε όπως καταχωρηθούν στα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.