Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜSc in Energy Systems - Περίοδος Iανουαρίου 2023

Aνακοίνωση του MSc in Energy Systems για συμπληρωματικές θέσεις με καταληκτική ημερομηνία τις 15/02.

 

 

Ορθή επανάληψη αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία η οποία είναι 25/01.