Μία (1) υποτροφία εσωτερικού σε απόφοιτο/η του ΠΤΔΕ Πατρών