Προκηρύξεις από τα Ιδρύματα «Ν.& Λ.ΤΡΙΧΑ» και «ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ