Βραβείο Marc de Montalembert-Ίδρυμα Marc de Montalembert