Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α – Master in Business Administration) του ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Λογιστικής