Χορήγηση χρηματικών βραβείων από την Εστία Ναυτικών