Μία υποτροφία σε απόφοιτο/η του ΠΤΔΕ Πατρών για μεταπτυχιακές σπουδές ΠΜΣ Νεοελληνικής Φιλολογίας