Συμπληρωματική Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής"