ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ. 2016-2017 «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος»