ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ "ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ"