Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε Πανεπιστημιακό Υπότροφο του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων