Υποτροφίες Ακαδημίας Αθηνών (Κληροδότημα Ευθυμίας Μερτσάρη Κτενά)