Πρεσβεία του Βελγίου - ενημέρωση για υποτροφία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών