Εκδήλωση για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Υποτροφίες και Έρευνα στη Γαλλία , 11/5/2016