Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης εικοσιτεσσάρων (24) υποτρόφων εσωτερικού, σχολικού και ακαδ.έτους 2010-2011, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"