Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών DOC2AMU (H2020-MSCA-COFUND) του Πανεπιστημίου Aix-Marseille