το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.ΠΜΣ) με τίτλο "Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη" (Master in Higher Education Policy: Theory and Praxis) (MA-HEP)