Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές τετραετούς διάρκειας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)