Χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών εσωτερικού από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση