ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΕΤ/ΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ) ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Finite element simulations in complex coating flows over patterned surfaces (FEM COATING)»