Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληρ/τος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"