Προκήρυξη επιλογής 5 υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό ακαδ.έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"