Προκήρυξη Διιδρυματικού ΠΜΣ «Βιοεπιχειρείν» ακαδ.έτους 2015-2016, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (προθεσμία υποβολής αιτήσεων 30/9)