Προκήρυξη Επιχορήγησης 9 θέσεων Πρακτικής Άσκησης στη Γαλλία, Ίδρυμα Μποδοσάκη