Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων 2015, Ίδρυμα Μποδοσάκη