Παράταση υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ "Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη", Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας