Παράταση υποβολής αιτήσεων στα ΠΜΣ του ΤΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας