Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού" ακαδ.έτους 2015-2016, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Παράταση υποβολής αιτήσεων