Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης εννέα (9) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληρ/τος "ΙΑΛ. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ"