Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεπτά (17) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδ.έτους 2010-2011 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Νικολάου Κρήτσκη"