Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση 12 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως ακαδ.έτους 2015-2016, Ακαδημία Αθηνών