Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, Harvard - Πανεπιστήμιο Πατρών: Θέση Υποτρόφου Ερευνητή, Θερινό Σχολείο