Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό 2015-2016 - Νέα Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων