Προκήρυξη Πανεπιστημιακού Υπότροφου "Υγιεινή - Περιβαλλοντική Επιδημιολογία και Τοξικολογία"