Προκήρυξη υποτροφιών 2015-2016 Ιδρύματος ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ