Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης Μεταπτυχιακών φοιτητών-Ερευνητών ακαδ.έτους 2015-2016 - Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού "Νίκου και Λύντια Τρίχα"