Επιδοτούμενο σεμινάριο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση για προπτυχιακούς φοιτητές στην Οικονομία Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών μελών του ASEM