Προκήρυξη υποτροφιών κινητικότητας του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας (MOY)